Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šišavà
Straipsnelis:
Lie. šišavà ‘vaikai, jų būrys’ Karaliūnas linkęs laikyti lietuvių k. žodžiu, turinčiu kolektyvinę reikšmę, ir sieti jį su lie. ši̇̀šas ‘išdykęs vaikas, nenuorama; vaikėzas, piemuo, menkas žmogus, varlys’, ši̇̀šti ‘šašti’, šešti ‘be priežasties pykti, ieškoti priekabių, krimsti’, šãšas, la. sass ir kt.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970b, 187
Antraštė:
šišavà
Reikšmė:
vaikų pulkas, vaikai
Straipsnelis:
žr. šišas
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas