Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiūrùs
Straipsnelis:
Lie. šiūrùs ‘aštrus, šaltas, skvarbus, smelkiantis’ gali sietis su ide. šaknimi ks- (: kes-).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
siurus (siūrus?)
Straipsnelis:
Šis žodis [vok. sauer ‘rūgštus’] nėra taip plačiai paplitęs kaip vok. süβ ‘saldus’, ribojamasi germ., bl. ir sl. kalbomis, kuriose atitink. žodžių reikšmės apytiksliai suskilusios: germ. *sūra- ‘rūgštus’ glūdi s. isl. súrr, s. a. sūr, s. v. a. sūr, lie. sū́ras ‘salzig’ (sū́ris ‘Käse’); s. sl. syrь ‘drėgnas, šlapias’⁸ [⁸ […] užuot spėjus ablautą, kaip teikiama Pokorny IEW 1039, veikiau reikėtų apsvarstyti, ar tai nėra homonimija su atitikmeniu lie. siurus. Reikšmę ‘žalias, neapdirbtas, grubus, šiurkštus (vok. roh)’, kaip ir ‘rūgštus’, turi ir *om- (žr. apie germ. *ampra- [: s. isl. appr ‘aštrus, kartus, šaltas’, n. ol. amper ‘aštrus, kartus, rūgštus’ 125] ir Pokorny IEW 777 t.) – sąsajos detalės man nėra aiškios, nes jos atrodo yra susijusios su morfologiniais skirtumais.].
Šaltinis:
Seebold 1984, 124 išn. 8, 131
Antraštė:
šiūrùs
Reikšmė:
cold, penetrating (wind)
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Pvz.:] *sk̑h₁ur- (plg. *sk̑eh₁u(e)r- ‘north wind’): lie. trm. šiūrùs (šiū̃r-), šiū̃ras (vietoj *šiūr- dėl lie. šiaurùs [: šiáurė ‘north’] įtakos) ‘cold, penetrating (wind)’. Cirkumfleksinė intonacija turėtų būti antrinė.
Šaltinis:
Young 2006b, 234

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas