Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiekšta
Straipsnelis:
Saxto E. 631 ‘rone’ (= ‘nukirstas, aptašytas medis; vėzdas, abgehauener Baumstamm, Knüttel’) – be patikimos etimologijos. Būga Aist. Stud. 165 taiso į saixto ir pr. žodį gretina su lie. šiekšta bei la. siêksta (taip ir Trautmann Apr. Spr. 420), bet KSn. 289 – sieja su lie. šẽkštis ‘medinės šakės pelams grėbti’, kãška-šekštis ‘kartis vežimui priveržti’ ir kt.; Bernekeris Pr. Spr. 317 – su lie. šakà ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 300

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas