Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀kelis
Straipsnelis:
ši̇̀kelis ‘trumpas vyriškas drabužis, švarkas’. Veikiausia sietina su ši̇̀kė ‘užpakalis’. Plg. Už ši̇̀kės užeina palitokas (J) ir Ši̇̀kelis lig bambos pasiūtas, t. y. drabužis vyriškas (J). Retas pavadinimas (LKŽ XIV 757).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas