Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šil̃kas
Reikšmė:
Seidenfaden
Straipsnelis:
silkas (gen.) drimbis – taip turbūt taisytina parašymas silkasdrub' E. 484 ‘Seidenschleier’: drimbis + silka-, kas – žr. Trautmano, Apr. Spr., 426 su liter. – rodos per lie. šil̃kas kilęs iš r. шьлкъ > шёлк. Lie. trm. silkai ‘šilkas’ Klaipėd. dainos 8 bei la. (Rucavas) sil̃kuôts turbūt perimti iš pr. resp. kuršių kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 305

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas