Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šimtérgis
Straipsnelis:
S. sl. sŭtorica ‘šimteriopas’, lie. šimteriópas, šimtérgis, s. v. a. huntari ‘šimtinė’, lo. centurio, ‘šimtinė, sritis’ yra nepriklausomi vienas nuo kito ir nekyla iš ide. r-vedinio. [Lie. ir sl. dauginių skaitvardžių nuo ‘keturių’ elementas -er-/-or- yra kilęs iš ‘ketverių’ ir, beje, nepriklausomai lie. ir sl. kalbose.] Lie. šimtérgis turėjo būti kilęs pagal ketvérgis pavyzdį. (Dar žr. šimteriópas bei ketveri̇̀).
Šaltinis:
Seldeslachts 1991, 258

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas