Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šimtakvõldis
Straipsnelis:
šimtakvõldis, šimtakvõldė (hibr.) ‘klostytas moteriškas drabužis, paparastai sijonas ar švarkelis, šimtaklostis’: šimtakvõldis, ‘su daugeliu klosčių’ < šim̃tas + kvõldas ‘klostė’, plg. br. хвалда ‘t. p.’. Retas žodis, pasitaiko XX a. kalboje (LKŽ XIV 815). Lietuvių kalboje vartojami ir panašūs hibridai šimtakval̃dė ‘klostytas švarkelis’, šimtakvõldė ‘moteriška sermėga’ (LKŽ XIV 815).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93
Antraštė:
šimtakvõldis
Straipsnelis:
šimtakvõldis, šimtakvõldė, šimtakvaldė (hibr.) ‘klostytas moteriškas drabužis, ppr. sijonas ar švarkelis, šimtaklostis’. Retas žodis, pasitaiko XX a. raštų kalboje (LKŽ XIV 815).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas