Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiõlė
Straipsnelis:
šiõlė, ši̇̀olė, ši̇́olė ‘šalikas, kaklaskarė’, plg. vok. Schal ‘t. p. ’ (LKŽ XIV 833). Į vokiečių kalbą pavadinimas atėjo iš anglų kalbos, plg. ang. shawl ‘šalis, skara’, paplito XIX a. pr. Žodis yra persiškos kilmės, plg. persų šāl ‘apsisiaučiama skara’, paplito Indijos miesto Shālāt vardu (Kluge 632; Pfeifer 1177; Klein 1432; Oxford 817). Lie. šiõlė retas žodis, vartojamas Jurbarko ir Šakių apylinkėse, randamas kai kuriuose XX a. žodynuose (KŽ 2409; Rtr 1166).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas