Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀ršalas
Straipsnelis:
ši̇̀ršalas ir ši̇̀ršilas gali būti arba permodeliuoti iš *ši̇̀ršlas pagal bam̃balas ‘bitė’ ['bee'], vãbalas ‘straubliukas’ ['weevil'] ir kt. (Leskien, Bildung, 326 t. (=472 t.), 336 t. (=482 t.), arba tai visiškai nauji dariniai, bet priklausantys tiems patiems modeliams. Taigi galima teigti [dar žr. širšlys, ši̇̀ršulas, ši̇̀ršolas], kad bl. -lo-kamieną (turimą sl. ir germ.) pakeitė žodžiais su produktyvesnėmis priesagomis.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 254
Antraštė:
širšalas
Straipsnelis:
[Gretinu pamarėnų (tiksliau pagal Lorenco skirstymą – slovincų, kašubų, saborų) ir bl. leksemų šaknis, kurios yra kone identiškos:] 3) Pamar. (slovincų) šeršel ‘širšė’ (bulg. стъ́ршел) ~ pr. sirsilis, lie. širšalas širšuolis ‘t. p.’ ← bl.-sl. °šīrše-l- m.
Šaltinis:
Hinze 1984b, 194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas