Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀ršas
Straipsnelis:
Žodžio ‘širšė’ ['hornet'] darybą schematiškai galima būtų pavaizduoti taip: nom.-acc. *k̑(r̥)rēh₂: κάρα ir kt. ‘galvos kaulas’, ‘kaukolė, galva’; cas. obliq. *k̑r̥h₂-es- → loc. *k̑r̥h₂s-er ‘galvoje, ant/prie galvos’ → adj. *k̑r̥h₂s-r-o → subst. k̑erh₂sro- ‘dalykas ant galvos’; subst. καράρα, lo. cerebrum s. ‘dalykas ant galvos, galvos apdangalas (jo dalis)’ ['headgear'] → k̑r̥h₂s-ē/ōr Mik. -karaor- ‘ragas, raguotas, skiauterė, skiauterėtas’ ['crest(ed)'] / k̑r̥h₂s-r- Hom./Atik. -κραιρα < -κρᾱhρ-ι̯α → adj. ‘turintis ką ant galvos ['having headgear'], antenas (zool.)’ > ‘širšė’, k̑r̥h₂s(e)r-o- s. ‘kas turi antenas’ > ‘širšė’ > k̑r̥h₂slo- ol. horrel, bulg. stŭršel, > k̑r̥h₂so- lie. ši̇̀ršas / k̑r̥h₂sro-on- lo. crabro > k̑r̥h₂sro-on- lie. širšuo, s. sl. s(t)rŭšenĭ.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 260

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas