Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ši̇̀ršuolas
Straipsnelis:
Formos ši̇̀ršuolas, ši̇̀ršulas, ši̇̀ršolas, kaip ir širšlỹs [žr. kortelę], ši̇̀ršalas, ši̇̀ršilas [žr. korteles] yra naujai permodeliuotos pagal atitinkamus darybos modelius. Taigi galima įsivaizduoti, -lo- kamieną pakeitė žodžiais su produktyvesnėmis priesagomis.
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas