Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
širmas
Straipsnelis:
Albanų thirr mes matome dėsningą garsų pakitimą iš *k̑er-no-s, kuris per *thjer-n- pavirto thirr […]. Jis yra susijęs su καρυμνον· μέλαν (Hes.) ir lie. širmas, širvas < *k̑r̥u̯o-.
Šaltinis:
Cimochowski 1966, 42
Antraštė:
šir̃mas
Straipsnelis:
Gr. κιρρóς ‘oranžinis, rusvas’ […]. Geminata verčia galvoti apie artimos reikšmės πυρρóς, tačiau nuo πυρρóς skiriasi tuo, kad čia nėra dubleto -ρσ-. Žodžio κιρρóς geminata galėtų būti analogiška πυρρóς arba ekspresyvi. Žodžio šaknis neaiški. Lyginimas su lie. šir̃mas, sir̃vas (Frisk, IF 49, 1931, 99) susiduria su reikšmės skirtumu, o iš tikrųjų baltų šaknis turi remtis nuliniu vokalizmu (plg. Pokorny 573–574). Gretinimas su v. air. cīar ‘tamsiai rudas’ (*kei-ro-), r. seryj (plg. Pokorny 540–541) taip pat lieka abejotinas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 534
Antraštė:
šir̃mas
Straipsnelis:
Alb. thjermë (i) ‘pilkas, pelenų spalvos, melsvas’, i përth-jermë ‘išblyškęs; dangiškas, indigo’ Bogdanui raštuose ‘celestino’. Greičiausia, kad artimas giminaitis i surmë ‘tamsiai pilkas’ bei, be albanų kalbos, lie. širmas, širvas (Jokl). Šis būdvardis pasirodo gali būti vedinys iš theer, thjerr ‘lęšis’. Vedinys su priesaga -m, kuri reiškia panašumą, tiesiogine reikšme reiškia ‘kuris savo spalva primena lęšį’. Dažnai spalvų pavadinimai paimti pagal kai kuriuos vaisius ar augalus: i mollët ‘raudonai gelsvas’ (mollë ‘obuolys’), shegán ‘rudai rausvas’ (shegë ‘granatas’), i preshtë ‘žalias’ (presh ‘poras’) ir t. t.
Šaltinis:
Çabej 1966d, 71–72
Antraštė:
šir̃mas
Straipsnelis:
Alb. surmë (i) ‘tamsiai pilkas’. Greičiausia, kad paveldėtas žodis – giminiškas su i thjermë ‘pelenų spalvos’ ir, be albanų kalbos, su lie. šir̃mas, šir̃vas (N. Jokl), kalba eina apie regioninį s.-kr. skolinį sur ‘pilkas, pelenų spalvos’.
Šaltinis:
Çabej 1965d, 60–61
Antraštė:
širmas
Straipsnelis:
Laikome, kad alb. žodis thirr ‘suodžiai’, pl. thirrë, kuris etimologiškai neaiškus, dėsningai atitikdamas garsų kaitos reikalavimus kilęs iš *k̑er-no-s; iš pastarosios prolytės per tarpinę grandį *thjer-n- susiformuoja thirr (i < ide. e žodžio gale). Alb. lytis siejasi su gr. καρυμνóν· μέλαν (Hes.) bei lie. širmas, širvas ‘pilkas, pilkšvas’ < *k̑r̥u̯o-. Čia dar priskirtina alb. lytis thjermë ‘pilkas’ < *k̑er-u̯o- (-më yra antrinis). Pirmykštė *k̑er-no- reikšmė būtų ‘kas nors purvinas, nešvarus, juodas’.
Šaltinis:
Cimochowski 1966, 42
Antraštė:
šir̃mas
Straipsnelis:
[Rekonstruojama s. alb. leksika, atitinkanti baltų kalbbų žodžius] S. alb. *sirmas > n. alb. i thjermë ‘pelenų pilkumo’, plg. lie. širmas, šir̃vas.
Šaltinis:
Десницкая 1983, 19
Antraštė:
šir̃mas
Straipsnelis:
Iš plauko spalvos ‘pilkas/širmas’ pavadinimo baltų kalbose dar turime tokius žodžius: s. lie. širvis ‘kiškis’, dabar ‘širmas arklys’ (formaliai = pr. sirwis ‘stirna’, plg. lo. cervus), toliau lie. sti̇̀rna, la. stir̃na (ir senesnis sirna = sl. sьrna) ‘stirna’ iš *k̑r̥/k̑er- kaip ir lie. šir̃-vas, šir̃-mas ‘pilkas’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
ši̇̀rmas
Straipsnelis:
Joklis (Mélanges linguistiques offerts à M. H. Pedersen, p. 126–161) atskleidė naujų albanų kalbos faktų, kurie šią teoriją [= Pederseno – J. K.] praplečia ir įrodo, kad ide. *ki̯u- rutuliojosi panašiai kaip + palatalinis balsis arba kaip k̑u̯ ar k̑u, plg. alb. i thjermë ‘pilkas’ < *k̑er-u̯o-, lie. šir̃vas : i surmë ‘pilki pelenai’ < *k̑ur-mo- < *k̑r̥-mo-, lie. ši̇̀rmas.
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 221
Antraštė:
šìrmas
Straipsnelis:
žr. šar̃mas
Šaltinis:
Venckutė 2001, 127
Antraštė:
širmas
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. hermo ‘sinew, nerve’ < širmas. „Pilka substancija“ būtų vienintelė šio žodžio motyvacija […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 183
Antraštė:
širmas
Straipsnelis:
šarma
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas