Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiubė
Reikšmė:
Fink
Straipsnelis:
swibe E. 736 ‘Fink, (paukštis) kikilis (Fringilla coelebs)’ – be patikimos etimologijos. Gerulis Apr. ON 163 laiko, kad originale čia esą buvę suibe = lie. šiubė (la. šube) ‘t. p.’. Bet iš *si̯u pr. kalboje būtų atsiradę šu-, lie. šiubė Kuršaitis pateikia tik skliausteliuose, nes š- nėra visai patikimas, bei la. šube randame tik pas Ulmanį, kuris šube vartoja vietoj iš kitų šaltinių žinomo žubes. Vadinasi, ir prieb. š- la. šube nepatikimas. Būga RFV LXVI 243 pr. žodį skaito su z- ir primena lie. švirpulys ‘дрожь’ greta lie. šiurpulỹs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 321

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas