Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiubinbrolis
Straipsnelis:
[2 išn.:] Lie. šiubinbrolis su spėjamąja reikšme ‘subingrobis (išeinamoji žarna)’ randamas Užgavėnių persirengėlių oracijos tekste iš Žemaitijos. Teksto pobūdis bei jo, taigi ir rūpimo žodžio, lokalizacija leidžia šiubinbrolis laikyti ad hoc formacija (šiubin- ‘subinė’ ir brólis), ekspresyviniais sumetimais siekiant pakeisti būdingą žem. žodį subìngrobis ‘išeinamoji žarna, dugnolis’, dėmenį šiubin- įtarti esant skolinį iš la. tarmių, tačiau į lie. tarmes, matyt, atėjusį iš Neringoje vartotos latvių, vadinamųjų kuršininkų, kalbos.
Šaltinis:
Karaliūnas 1999, 81–82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas