Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiùkšmės
Reikšmė:
šiukšlės
Straipsnelis:
Gr. κυκάω, aor. ἐκύκησα ‘plakti, maišyti skysčius’ […]. Intensyvinio praes. su -άω susidarymas yra neaiškus. Žr. Frisk s. u., Pokorny 597. Pastarasis gretina su lie. šáukstas, šiùkšmės ‘šiukšlės’. Taip pat žr. κυρκανάω.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 597

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas