Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiurčas
Straipsnelis:
Šiurčas "prijuostė", plg. dial. šart, šorts, vok. Schürze "t. p." (Alm 122; FrnW 995). Randamas 1590 m. J. Bretkūno Biblijos vertime (BB 1 Moz 3, 7), pasitaiko kai kuriuose kalbiniuose darbuose (BzB 330; LKŽ XIV 952, 948). Dar žr. žiurstas, šarcas.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas