Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiùrštas
Straipsnelis:
Esama [germanizmų variantų] su priebalsiais š ir ž, pvz.: šiùrštas ‘prijuostė’ (Bb1 Moz 3,7; MŽ, N, K, Kž, Jms) dim. šiurštelės (RD 12, KlvD 249) bei plačiai paplitęs žiùrstas, plg. pr. vok. šoršt, šęršt ‘t. p.’ (Alminauskis DLL); […]. Pr. vok. kalboje tai pat būta žodžių su š bei ž […], plg. brūšə, brūžə ‘šėlti, ūžti, šniokšti’ (Ziesemer, Preusisches Wörterbuch, 1935–44, 845); Pr. vok. ž. brọ̄šər, brọ̄žər [Klp], Bratscher ‘plepys, pagyrūnas’ (Ziesemer, t. p., 766). […] [159] […] skoliniai su [š, ž] į lie. kalbą galėję patekti iš Pr. vok. tarmių.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158 t.
Antraštė:
šiùrstas
Straipsnelis:
šiùrštas, šiùrstas, šiùrkštas "prijuostė", plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt, šȩršt "t. p." (Alm 127; Frn W 995). Randamas Mažosios Lietuvos XIX–XX a. tautosakos rinkiniuose, žodynuose (RD 12; KlvD 249; MŽ 283, 348, 426; K 430; N 524; KŽ 2416; LKŽ XVI 953, 966). žr. žiurstas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas