Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiùrkštas
Straipsnelis:
šiùrštas, šiùrstas, šiùrkštas "prijuostė", plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt, šȩršt "t. p." (Alm 127; Frn W 995). Randamas Mažosios Lietuvos XIX–XX a. tautosakos rinkiniuose, žodynuose (RD 12; KlvD 249; MŽ 283, 348, 426; K 430; N 524; KŽ 2416; LKŽ XVI 953, 966). žr. žiurstas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 110–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas