Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
škliùmpė
Reikšmė:
klumpė
Straipsnelis:
Vartojamas kai kuriose Dzūkijos vietose (LKŽ XIV 988). Toks pridėtinis š pasitaiko lie. ėse, plg. ški̇̀nka, škùina "kuinas", škrū́ptelėti (LD 191). [kaip ir klùmpė, kliùmpė yra vok. kilmės].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas