Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
škybai
Reikšmė:
kursyvu, kreivai, į(s)kypai
Straipsnelis:
Lie. škybai ‘kursyvu, kreivai, į(s)kypai’ < la. škībi: szkibaiškíbi…; nors bdv. škybas Miežinio neduotas, nežinomas jis nė iš kitų šaltinių, dėl prieveiksmių su -(i)ai ir būdvardžių reguliarios sąsajos, vos tik pasirodęs lietuvių kalboje, priev. škybai jau galėjo būti suvoktas kaip lietuviškas vedinys iš bdv. *škybas < la. škībs ‘kreivas, (į)skypas, įkypas’; tokiais ir panašiais atvejais neįmanoma griežtai atriboti skolinių ir savų žodžių, padarytų iš skolinių.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas