Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlūžmélninkas
Straipsnelis:
Aptariami liaudies etimologijos ir panašūs atvejai]. Kartais tokiu atveju pakeičiama daugiau garsų… arba iš dviejų žodžių padaromas vienas, pvz. … šlūžmélninkas "samdinys" (šlū̃žyti + mélninkas "malūnininkas").
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas