Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlãfrokas
Straipsnelis:
Šlãfrokas, šlioprukas, šlẽprokas, šlẽpriokas "namų chalatas; prastas, nudėvėtas apsiaustas", plg. vok. Schlafrock "rytinis chalatas" (Alm 129). Tai germ kilmės žodis, plg. ol. slaaprok "t. p." (Kluge 652), plg. t. p. vok. Schaf "miegas" + Rock "švarkas". Vartojamas Skuodo, Joniškio, Raseinių, Radviliškio apylinkėse. Forma štãfrokas užfiksuota keliuose XX a. žodynuose (NdŽ IV 509; LL 248; LKŽ XIV 993; 1046).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas