Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlainùs
Straipsnelis:
Morfologiškai galima lyginti lo. clivus – lie. šlainùs, šleivas (Rīwa, rīvus – *Reinos (…), lie. maiva ‘pelkė’ – lie. maiņa (Main < *Moinos).
Šaltinis:
Schmid 1985, 137
Antraštė:
šlainùs
Reikšmė:
slanting
Straipsnelis:
žr. šlieti
Šaltinis:
Hyllested 2010, 118
Antraštė:
šlainùs
Reikšmė:
schräg, abfallend, geneigt
Straipsnelis:
Go. hlain* ‘Hügel’ < germ. (?) *hlai-na-, plg. norv. trm. hlein ‘Halde, Abhang’, veikiausiai yra sudaiktavardėjęs būdvardis *k̑loi̯-no- ‘geneigt’ (plg. s. air. clóen ‘schief’, su antriniu u-kamienu lie. šlainùs ‘schräg, abfallend, geneigt’) arba sukonkretintas abstraktas ‘Neigung’ (plg. s. ang. hlinian, s. v. a. linēn ‘sich lehnen, neigen’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 325

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas