Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlaĩtė
Straipsnelis:
LKŽ XIV 996 straipsnyje šlaĩtė kartu su įprastinio žodžio šlaĩtas ‘kalno šonas, atkalnė’ retu variantu (žem.) šlaĩtė ‘dauba’ įdėtas homonimiškas vandenynų žuvų rajų pavadinimas. Jo šaltiniai – vien XX a. rašto kalbos, ir jau iš jų galima įtarti, kad tą keistoką žodį ar tik nebus pirmasis paleidęs zoologas Jurgis Elisonas. Jo 1920 m. zoologijos žodynėlyje yra ne tik bendresnis pavadinimas „Šilaitės, ver. (= rajos, ver.), Rajae, скаты, Rochen“ (Elisonas ZSTŽ 52; plg. ir 123), bet ir poros atskirų žuvų sudėtiniai pavadinimai su tuo žodžiu: „Šilaitė dygioji, ver., Raja clavata, шиповатый скатъ, der Nachelroche“ ir „Šilaitė elektrinė, ver. (= nuotranka, ver.), Nocobatus torpedo, электрическiй скатъ, der Zitterrichen“. Su pastarąja žuvimi jau buvo neakivaizdiniu būdu susidūręs Konstantinas Sirvydas, rengdamas savo antrąjį žodyną, turintį tokį straipsnį: „Dretwik rybá. Torpedo…“
Šaltinis:
Urbutis 1998b, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas