Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlai̇̃tas
Straipsnelis:
Bendra ide. žodis arm. leaṙn, lerin "kalnas". [Lit.: Hübschmann, AG I 451; Walde–Pokorny I 490; Feist³ 260; Walde–Hofmann I 235]. Šio žodžio darybos būdas kelia pagr. sunkumus; šaknies požiūriu žodis priklauso žodžiams, reiškiantiems "kalva, šlaitas" ir vedamiems iš bazės *k̑- "palenkti": plg. maždaug gr. κλειτύς"šlaitas, kalva", lo. slivus "kalva", go. hlains "t. p." […], lie. šlai̇̃tas "Bengabhang". […]²⁷[²⁷Pasak Adjarian'o Arm. Wurzelwörterbuch III 175 t., šio žodžio etimologija yra gana abejotina.
Šaltinis:
Solta 1960, 39–40
Antraštė:
šlaĩtas
Straipsnelis:
žr. kleĩvas
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 37–38
Antraštė:
šlaĩtas
Reikšmė:
склон
Straipsnelis:
Lo. clīvus ‘šlaitas’ ir go. hlaiw ‘kapas’ – priesagos *-u̯- vediniai. Bet jei V. Porcigas paimtų darinius su kitomis priesagomis, tai vietoje germanų-italikų izoglosos, jis būtų turėjęs paliudyti germanų-baltų izoglosą: s. ang. hlīð, s. v. a. hlīta ‘šlaitas’ – lie. šlaĩtas ‘склон’; go. hlaina ‘kalva’ – lie. (at)šlaĩnė ‘Anberg, Berganhang’. Beje, jo nuomonė, kad pateiktų žodžių vediniai su priesaga *-n- kitur nei germanų kalbose neegzistuoja, yra klaidinga.
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas