Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlajà
Reikšmė:
sleigh
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Trautmannas (1910, 431) laiko pr. slayan E309 ‘sletekuffe, sledrunner’ nom. sg. n., o slayo E307 ‘slete, sled, sleigh’ nom. pl. n. Mažiulis (PKEŽ 4, 126t.) mano, kad slayo yra kolektyvinis nom. sg., lygintinas su lie. šlajà = šlãjos ‘sleigh’, taip pat šlãjai. Taigi pr. slayan gali buti *slayas acc. sg. (lie. *šlãjas). slayan taip pat galėtų būti slayo acc. sg., kuriam vokiečių raštininkai suteikė skirtingas reikšmes. Neatmestina galimybė, kad slayo yra nom.-acc. du. m.
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 272–273

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas