Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlamė́ti
Straipsnelis:
Germ. hlemm-a- "skambėti, aidėti, skardėti" [s. isl. tik hapax hlam "džerškėjo, žvangėjo, tirtėjo, barškėjo", s. ang. hlimman "aidėti, skambėti, ošti, ūžti", go. hlamma "Schlinge" = ("Falle"?)] patikimos etimologijos neturi. Panašūs vediniai yra: lo. clāmarē "šaukti, rufen" (morfologiškai neaiškus) (plg. hell-a-); lie. šlamù, -ė́ti "išduoti silpną ošiamą garsą judant, liečiantis, trinantis, šniugždėti, čežėti" (plg. W. P. Schmid, Studien, Wiesbaden, 1963, p. 71, išn. 299) < k̑lam – s. i. krandati "žengia, schreit, žvengia, dunda, griausti" (Gramatistas) < *glem-d?
Šaltinis:
Seebold 1970, 264
Antraštė:
šlamė́ti
Straipsnelis:
žr. šlemšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
šlamėti
Straipsnelis:
žr. šlamutis
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas