Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlamavė̃kas
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. šlamavė̃kas ‘tokia baidyklė’ (Skaudvilė) – garsažodinės kilmės pavadinimas, plg. šlamė́ti.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas