Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlaũnys
Straipsnelis:
Lie. au baltarusių šnektose yra davęs ir atliepą у, pvz., br. члу́нкi ‘sąnariai’, taip pat perkeltinės reikšmės jų giminaičiai клу́нкi, клу́мкi, склу́нкi, шлу́нкi bei шклу́нкi (visi jie kilę шлу́нкi ‘daiktai’. Jie yra br. шлунне ‘viduriai’, шлуння ‘pasturgalis’ giminaičiai, o šie kildinami iš lie. šlaũnys.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 77–78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas