Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlèjeris
Straipsnelis:
šlèjeris, šlei̇̃eris "nuotakos galvos apdaras, veliumas", plg. vok. Schleier "šydas" (Alm 128). Vokiečių kalbos žodžio kilmė nėra visai aiški, kartais mėginama sieti su v. ol. slōien "vilkti (žeme), valkioti", slōi, slōie "drabužio šleifas" (Kluge 655; Preifer 1210). Lietuvių kalboje tai retas žodis. Vartojamas apie N. Akmenę ir Šilutę, užfiksuotas F. Kuršaičio žodyne (K II 158; LKŽ XIV 1037). Buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas