Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlipnà
Straipsnelis:
šlipnà "prasta kepurė" plg. vok. dial. schlibb "sena kepurė" (Alm 129). Retas žodis, užfiksuotas kai kiriuose XIX–XX a. žodynuose, kalbiniuose darbuose (K 433; LsB 366; NdŽ IV 519; KŽ 2423; LKŽ XIV 1080).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas