Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlitės
Reikšmė:
‘kopėčios’
Straipsnelis:
Oset. asīn, wasīn/asinæ ‘kopėčios, laiptai’. Tikriausiai kilęs iš *ā-srin- ‘šlietis, remtis’ (dėsninga srrs perkaita ir r nukritimas kaip ir žodyje sin ‘petys’) su priešdėliu a- ir priesaga -n/-næ, plg. afg. šəl- (← *srita), iškašimų afsinγo ‘kopėčios, laiptai’, s. i. śri- ‘remtis, šlietis’, lie. atšlainis ‘bokštelis, anstatėlis’, šlitės ‘kopėčios’, gr. κλένω ‘remtis, šlietis’, κλίνη ‘guolis’, κλῖμαξ ‘kopėčios, laiptai’, lo. clīno ‘palenkti’, toch. klis- ‘gulėti’, s. v. a. hlinēn ‘remtis, šlietis’, hlina ‘atrama (krėslo ir pan.)’, vok. lihnen, Lehne ‘id.’, Leiter ‘kopėčios’ (Walde-Pokorny I 430 ir t.). Galbūt čia priklauso ir oset. sīs ‘siena’. Morgenstierne, JJFL II 188; EVP 78.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas