Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šliùžikas
Reikšmė:
šlyžys
Straipsnelis:
žr. šliužys
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 80
Antraštė:
sliū̃zikas
Reikšmė:
tokia žuvis
Straipsnelis:
To paties žuvies pavadinimo (slavizmo šlyžys) ir dar kito semantiškai susijusio slavizmo sliū̃zas // šliū̃zas ‘gleivės; žvynai’ (< le. śluz, br. слюз ‘gleivės’) sąmyšio padariniai: sliū̃zikas ‘tokia žuvis’ – iš slìzikas ir sliū̃zas, o šliū̃žas ‘mažos žuvytės, mailius’ – iš slyžỹs (šližỹs...) ir šliū̃žas ‘gleivės’ (tokio sąmyšio užuomazgų bei panašaus reikšmių dvejopumo matyti jau ir slavų kalbose; pvz., le. śliz seniau pasitaikydavo ir śluz reikšme).
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas