Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šliužỹs
Reikšmė:
šlyžys, N(o)emach(e)ilus barbatulus (L.)
Straipsnelis:
Lie. šliužỹs ‘šlyžys’ yra šliužỹs ‘tikrasis lipikas, šliūžė’ (susijusių su šliaũžti) homonimas, slavizmo šližys fonetinis variantas su u vietoj i (šiulkai < šilkai tipo kitimai ypač dažni ryt. a., bet pasitaiko ir plačiau, plg. š(i)upulỹs < šipulỹs, žiùbinti < žìbinti ir kt.). šliùžikas ‘šlyžys’ Adutiškis – irgi toks pats fonetinis slavizmo šližikas variantas. Fonetinis skolintinio žuvies pavadinimo artumas lie. šliaũžti šeimos žodžiams bus paskatinęs tokia reikšme kartais pavartoti ir lie. šliùžas ‘moliuskas; šlyžys’.
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas