Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šliùkšlė
Straipsnelis:
šliùkšlė "šiukšlė" (: šliùkštelėti) (dėl liaudies etimologijos sutapatinta).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas