Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šliur̃pis
Straipsnelis:
šliur̃pis, šliurpõkas ‘padėvėtas švarkas ar apsiaustas’. Kilmė nėra visiškai aiški. Galbūt pavadinimas atsirado iš šliùrpa ‘atlapas, atvartas’. Taip pat įmanomas jo ryšys su kitais šliur- šaknies žodžiais, turinčiais neigiamą atspalvį, plg. šliùrpa ‘vėpla, apsileidėlis’, šliurpsė́ti ‘žliugsėti’ (pvz., šliùrpsintis ãpavas), šliurnóti ‘prastai, netvarkingai apsirengus vaikštinėti, šliurinėti’, šliùrna ‘apsileidėlis’, šliùrti ‘darytis purvinam, nešvariam’. Retas pavadinimas (Tl; LKŽ XV 6,7).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas