Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šlyžys
Reikšmė:
šilinis baravykas (š. kazlėkas)
Straipsnelis:
žr. sliželis
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 77–79
Antraštė:
slyžỹs
Reikšmė:
šlyžys, N(o)emach(e)ilus barbatulus (L.)
Straipsnelis:
Žuvies pavadinimas slyžỹs (slỹžis, sližỹs, slìžis ir kt. variantai, dažniausiai ryt. a.) bei šlyžỹs (šlìžis, šlỹžė ir kiti variantai, ypač žem., Pr. Lie.) seniai skiriamas prie slavizmų ir kildinamas iš le. śliż, śliz(ek) ‘t. p.’. Šaltinis galėtų būti, bent jau dalies variantų, ir br. (trm.) слiж ‘t. p.; (ret.) vijūnas, Misgurnus fossilis L.’, слiжэ pl. ‘sraigės, moliuskai’ (pastarąja reikšme ir slìžis) bei слíз ‘šlyžys’ (ypač dėl slìzas).
Šaltinis:
Urbutis 1999a, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas