Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šmirgel
Reikšmė:
брусок, оселок для наточки косы
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. šm'yrg’el – le. ‘оселок, брусок для наточки косы’. Ši reikšmė nežinoma kontinentinėse lenkų šnektose ir bendrinėje kalboje. Br. шмы́ргяль ‘точило’ (Astravo r.), шмэ́ргель, шмэ́ргаль, ‘точило, брусок’ (Voronavo, Ščiučino r.) <= lie. šmirgel, šmirgelis ‘брусок, оселок для наточки косы’. Pastarasis žodis lietuvių kalboje yra laikomas germanizmu.
Šaltinis:
Веренич 1989, 200–201

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas