Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šnuras
Reikšmė:
virvė, Schnurr
Straipsnelis:
P. Skardžius laiko slavizmu. Pasak Čepienės, tai galėtų būti ir tiesioginis skolinys iš vokiečių kalbos: šnuras ‘virvė, Schnurr’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas