Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
špuolė
Reikšmė:
špūlė
Straipsnelis:
žr. gųnžys
Šaltinis:
Stundžia 1985, 92
Antraštė:
špuolė̃
Reikšmė:
‘špūlė’
Straipsnelis:
siuolas ‘siūlas’, špuolė̃ ‘špūlė’ – čia [91] ū išvirtęs į uo neseniai, greičiausiai dėl hiperkorekcijos.
Šaltinis:
Stundžia 1985, 91–92
Antraštė:
špuolė̃
Reikšmė:
spōle
Straipsnelis:
J. Baldunčiks, remdamasis K. Alminauskio germanizmų sąrašu, pateikia žemaičių tarmėse esantį skolinį špuolė̃ iš vokiečių žemaičių spōle.
Šaltinis:
Baldunčiks 1989, 6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas