Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
špyskamara
Straipsnelis:
[…] Szpys-kamara, ôs. F. et rp. ês F. Speiß = Kammer Pretorijus II 1146. Nors pastarųjų sudurt. s. dėmen. dažniausia eina atskirai vartojami germanizmai, tačiau tie daiktavardžiai susidarę jau vokiečių kalboje. Tokie „vertiniai“ greičiau fonetiškai ar morfologiškai lietuvinami, negu iš tikrųjų verčiami.
Šaltinis:
Drotvinas 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas