Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
štri̇̀kjakas
Straipsnelis:
štri̇̀kjakas "megztukas", plg. vok. Strickjacke "megztas švarkelis". Vok. kilmės žodis, plg. stricken "megzti" + Jacke "švarkelis, striukė" (Duden 2524). Pasitaiko vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 122). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas (valstiečių buitiškoji leksika), VU dipliminis darbas, vad. dr. V. Vitkauskas, Vilnius 1977].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas