Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šùkė
Reikšmė:
prastas, senas apdužęs indas ar įskilęs indas
Straipsnelis:
žr. šaukštas
Šaltinis:
Karaliūnas 1995b, 34–36
Antraštė:
šùkė
Reikšmė:
skeveldra, dužena…
Straipsnelis:
žr. šaukštas
Šaltinis:
Karaliūnas 1995b, 34–36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas