Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šùlė
Straipsnelis:
Jotvingių ʃuła ‘skylė’, plg. lie. šùlė ‘bačka, statinė’, la. šulinỹs ‘iškasta gili duobė su rentiniu vandeniui semti’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas