Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šùlas
Reikšmė:
‘Ständer’
Straipsnelis:
sulis E. 196 ‘Ständer’ : lie. šùlas ‘t. p.’ (apie tai Būga KSn. 292), gr. ξύλον ‘Holz’ ir kt. žr. Trautmann Apr. Spr. 441 su liter. bei Walde Vrgl. Wrtb. II 503 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 319
Antraštė:
šùlas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. шу́ла, шуло́ ‘stulpas (trobesio, tvoros), varčia, šulas’ БРС 1030, 53, dgs. шу́лы ‘stulpai’ (kalbama apie šakotus žaginių stulpus) AK 790 (230 pnk.), шу́лле ‘stulpai, rąstai’ ДСМ 226, шу́ла (mot. g.) ‘rąstas, rąstgalys; tvoros ar trobesio stulpas su išskrodomis; (prk.) dručkis’ Nosovičius СБН 718 t. […]; r. trm. (vak.) шу́ло (Smol.), шу́ла ‘tvoros (sienos) stulpas’ Dalis TC IV 648; ukr. trm. шу́ла ‘t. p.’; le. trm. szuło, szuła ‘sienos (ir tvoros) stulpas, šulas’ SJP VI 685 (plg. Otrembskis JP XVI 83; GJP II 36), dar žr. Jablonskis LŽ 84, 234–6, 325. Dėl šio žodžio kilmės yra bent keletas nuomonių, žr. Fasmeris REW III 435. Būga RR II 317 t. ir RR II 620 tt. argumentuotai teigia, jog tai skolinys iš lie. šùlas (Fasmeriui Būgos aiškinimas, matyt, bus likęs nežinomas; išsamiausias to aiškinimo variantas, pateiktas rankraštyje, pirmą kartą paskelbtame jau po Fasmerio žodyno pasirodymo). Po Būgos argumentacijos kaip tik šią nuomonę derėtų iškelti į pirmąją vietą. Frenkelis LEW 1032 mėgina ieškoti kompromiso, lituanizmu laikydamas tik le. (sen.) szuło (ir la. šuls).
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 156
Antraštė:
šùlas
Straipsnelis:
Lie. šùlas, br. шула, ukr. r. шуло, le. szuło
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 123
Antraštė:
šùlas
Straipsnelis:
žr. šulnys
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157
Antraštė:
šùlas
Straipsnelis:
[Baltų kalbose ide. priebalsių grupė *ks- davė *- > *š-. Pvz.:] Lie. šùlas ‘Pfosten, Pfeiler, Säule, Daube’, pr. sulis ‘Ständer’ < *šula, ru. šúlo, trm. šula ‘Zaunpfahl’, s.-kr. šȗlj, slovn. šȗlj ‘abgesägtes Baumstammstück, Block’ < *x‘ulo-, *x‘ula-, *x‘ulь- < *š‘au̯la-, *š‘au̯lā-, *š‘au̯lii̯a- < *kseu̯lo-, *kseu̯lā-, *kseu̯lii̯o-, gr. ξύλον ‘Holz, Bauholz, Baumstumpf’.
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 423

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas