Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šulnỹs
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] dial. šùlnį greta šùlinį, acc. sg. nuo šulinỹs. Iš čia ir nauja vardininko forma šulnỹs. Susijęs su šùlas […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas