Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šunyti
Reikšmė:
barti, uiti, keikti
Straipsnelis:
Lie. šunyti ‘barti, uiti, keikti’ < la. sunīt; sunįtisunít…; dėl š- žr. šunpurnis. Miežinio žodyno šunyti laikant leticizmu, būtina jį atskirti ne tik nuo šùnytis ‘šuniškai elgtis, pyktis’ bei įsišùnyti ‘įsipykti kaip šuniui’ – tai akivaizdu, bet ir nuo iš(si)šùnyti ‘šuniu (vienas kitą) išvadinti, piktai iš(si)plūsti’ (pietų Lietuva) – dėl geografijos ir reikšmės didesnės sąsajos su šuo; tik kaip reikėtų žiūrėti į G ir J šunyti – laikant leticizmu ar savo žodžiu, iš karto, arčiau nepasidomėjus, sunku atsakyti; leticizmas šunyti dar žr. Ryterio, Kuršaičio žodynus.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas