Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šúolis
Reikšmė:
Galopp
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Melcherto hipotezė, kad luvių kalbose yra skirtingų *k, *, * rezultatų, kurie davė pradžią naujoms etimologijoms, pvz., dant. luv. zalla- ‘Trab’, kilę iš ide. *(s)k̑el- ‘springen, eilen’ (plg. lie. šúolis ‘Galopp’, gr. κέλης ‘Rennpferd’, lo. celer ‘schnell’), žr. E. Rieken, Historische Sprachforschung 110, 1997, 167–175.
Šaltinis:
Lipp 2009a, 276

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas