Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šupiẽnis
Reikšmė:
įmuštas, suskilęs margutis
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje yra ir daugiau daiktavardžių, kurie darybiškai remiasi šios [šiepti] grupės ‘skilti, skelti’ ar panašios reikšmės veiksmažodžiais, pvz.: šupiẽnis ‘įmuštas, suskilęs margutis’, šuplià ‘t. p.’, šuplỹs ‘t. p.’; šuplià ‘tarpas tarp dantų, pradantė, švarplė’; šupl(i)à ‘bedantis’, šiùplius ‘t. p.’ [...] [:] šiupė́ti, šiùpinti, šiupýti, šiùpti; (i)u vietoj i Frenkelis yra paaiškinęs, nurodydamas ir literatūrą, s. v. šiùpti (daugiau kitimo pavyzdžių pateikta autoriaus Baltų etimologijos etiudai, Vilnius, 1976, 126). Tarp kitko, visai natūraliai prie šių veiksmažodžių šlyja ir lie. šiùpena ‘pleiskana, bluzgana’ (: šiupė́ti ‘pleiskanoti, luptis’)[...]. Dar žr. šipulys. Žr. šipulys, atšaipa; šieptis
Šaltinis:
Urbutis 1995a, 68
Antraštė:
šupiẽnis
Reikšmė:
įmuštas, suskilęs margutis
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje yra ir daugiau daiktavardžių, kurie darybiškai remiasi šios [šiepti] grupės ‘skilti, skelti’ ar panašios reikšmės veiksmažodžiais, pvz.: šupiẽnis ‘įmuštas, suskilęs margutis’, šuplià ‘t. p.’, šuplỹs ‘t. p.’; šuplià ‘tarpas tarp dantų, pradantė, švarplė’; šupl(i)à ‘bedantis’, šiùplius ‘t. p.’ […] [:] šiupė́ti, šiùpinti, šiupýti, šiùpti; (i)u vietoj i Frenkelis yra paaiškinęs, nurodydamas ir literatūrą, s. v. šiùpti (daugiau kitimo pavyzdžių pateikta autoriaus Baltų etimologijos etiudai, Vilnius, 1976, 126). Tarp kitko, visai natūraliai prie šių veiksmažodžių šlyja ir lie. šiùpena ‘pleiskana, bluzgana’ (: šiupė́ti ‘pleiskanoti, luptis’)[…]. Dar žr. šipulys. Žr. šipulys, atšaipa; šieptis
Šaltinis:
Urbutis 1995a, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas