Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šutrà
Reikšmė:
Dampf
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. huuru ‘Dampf’ < šutrà ‘id.’; pagrįstai spėjama, kad -t- išmestas dėl Balt. finų fonotaktikos; pastebėtina, kad ilgas balsis uu gali būti atsiradęs ir dėl Balt. finų vidinės raidos […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190
Antraštė:
šutrà
Straipsnelis:
Pasak Liukkoneno, suom. baltizmų žodžio galo -o atspindi baltiškojo šaltinio dial. *-å: ar * < (*), pvz., suom. huuro, huuru ‘tvaiks, garaiņi’ < bl. šutrō, plg. lie. šutrà, la. sutra.
Šaltinis:
Vaba 2001, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas